"Med Humorismen bevæger man sig nu væk fra den langstrakte tradition for depressive øjnene-helt-ind-i-muren malerier, denne drypvise og monotone dødsrock på lærred, som har præget den anerkendte contemporære kunst i Danmark"
Laust Svekke, 2013
Enhver isme er et udslag af sin samtid
Naivisme (1800-tallet - ), Realisme (1850erne - ), Impressionisme (1860erne - 1920erne),
Modernisme (1860erne - ), Pointilisme (1880erne - 1910erne),
Symbolisme (1880erne - 1930erne), Ekspressionisme (1890erne - 1930erne),
Kubisme (1900erne - 1910erne), Fauvisme (1900erne - 1910erne),
Futurisme
(1900erne - 1930erne), Konstruktivisme (1920erne - ),
Surrealisme (1920erne - ), Fotorealisme (1960erne - ), Minimalisme (1960erne - )

og nu...
Humorisme (2011 - )

Humorisme er figurativ malekunst med mennesket som omdrejningspunkt, hvor værkerne intuitivt vækker positive følelser hos beskueren.

Rent intellektuelt vil de humoristiske værker oftest give anledning til refleksioner og genkendelighed af oplevelser, følelser og paradokser hos beskueren.

Generelt vil humorismens malerier fremstå som umiddelbart tilgængelige og underholdende. De efterfølgende indtryk hos beskuerne vil være mere individuelle og dybere.
Endvidere vil beskueren kunne erfare, at der afdækkes underfundigheder i spændingsfeltet mellem værkets visuelle indhold og dets titel.

Humorismens malerier fremstår typisk i et farverigt og parasurrealistisk univers og afspejler derigennem indsigt og selvironi hos kunstneren.

I 2012 blev begrebet optaget i Gyldendals Store Danske.
Læs i Gyldendals Store Danske leksikon (klik)
Definitionen
Historien om Humorismens opståen

Det begyndte tilbage omkring 2010, hvor kunstneren Jacob Gadd bad den erfarne galleriejer Knud Grothe om hjælp til at beslutte hvad det rent genre mæssigt er for noget Jacob Gadd og andre maler.
Som i mange andre sammenhænge kan man komme et stykke vej ved at udpege hvad det ikke er.
Problemet er så når der ikke eksisterer en restmængde. Dette kan betyde at der så mangler en definition.
Processen medførte en del gode dialoger og endte op med en ny definition på en ny isme. Et manifest. Navnet på den nyfødte isme blev: Humorisme.

Kort tid efter besluttede Knud Grothe at idéen med den nye isme skulle afprøves i virkeligheden og den allerførste Humorisme udstilling blev afholdt i 2011.

Efter den anden udstilling i 2012 indså Gadd og Grothe, at det kræver deltagelse af flere kvalificerede folk at fastholde og udvikle Humorismen.

Ole Fick accepterede at indgå i den forsatte udvikling for at øge fokus på at lødiggøre billedkunst med et klart humoristisk indhold.

I forbindelse med den tredje Humorisme udstilling i 2013 indtrådte Mik Schack i den nystiftede bestyrelse for Humorismen.

Senest er den legendariske Peter Carlsen indtr├ądt i bestyrelsen.

I dag udgør Carlsen, Fick, Gadd, Grothe og Schack således den faste kreds af mennesker der arbejder på cementering og videre udbredelse af Humorisme som anerkendt kunstretning.

Den
første offentlige beskrivelse af begrebet Humorisme blev gjort i "Villabyerne" af bladets kulturanmelder Peter Madsen i november 2011.

Humorisme bestyrelsen